ROBOTIC JOINT CENTER

המדריך הוויזואלי לניתוחים רובוטיים

קיימים מספר סוגים של ניתוחים להחלפת ברך חלקית. כדי ללמוד יותר על הניתוח, ניתן לחזור למידע כללי יותר אודות ניתוח רובוטי להחלפת ברך חלקית או להחלפת ברך מלאה.

החלפת ברך חלקית תיכונה

צילום הרנטגן מציג החלפת ברך רובוטית חלקית עם יישור מרכזי וצילום של הברך הנקדים המראה את חלל המפרק התיכון הופך לצר יותר, מצב שמקדים את הניתוח. הצד התיכון (המדיאלי) הוא הצד הפנימי של מפרק הברך המורכב מעצם הירך והשוק.

החלפת ברך חלקית צידית

צילום הרנטגן מציג תוצאה של החלפת ברך רובוטית חלקית עם יישור מרכזי וצילום של הברך הנגדית המדגים חלל מפרק נורמלי. החלק הצידי (הלטרלי) הוא החלק החיצוני של מפרק הברך, המורכב מעצם הירך והשוק.

החלפת ברך חלקית קדמית (פטלופמורלית)

צילום רנטגן מציג תוצאה של החלפת ברך רובוטית קדמית עם חללים נורמליים בחלק הצידי והמדיאלי. החלק הקדמי מורכב מפיקת הברך והקצה הקדמי של עצם הירך.

החלפת ברך רובוטית חלקית דו-מרחבית

צילום רנטגן מציג החלפת ברך חלקית עם יישור מרכזי בנוסף להחלפה קדמית והחלפה צידית שמורה באותה ברך.

החלפה צידית וקדמית

צילום רנטגן מציג החלפת ברך חלקית עם יישור מרכזי בנוסף להחלפה קדמית והחלפה צידית שמורה באותה ברך.
צילום מראה את החלק הצידי בצורה טובה מאד, אבל קצת מסובבת מאחר וזווית בה השתמש הטכנאית מתאימה לצפייה בחלק הקדמי.

החלפת ברך חלקית תיכונה אחרי שחזור רצועה קדמית צולבת

צילום רנטגן זה מראה את הזווית הקדמית והצידית של הברך שעברה החלפת ברך חלקית באמצעות מערכת רובוטית NAVIO.
רואים את היישור המרכזי של השתלים. החלק הזה בברך הנגדית עדיין שמור עם חלל מפרק טוב של סחוס. ניתן לראות גם את הברגים הקודמים שהשתמשו בהם כדי לבצע שחזור רצועה קדמית צולבת שנשארים בתוך העצם וגם אותם ניתן לתכנן באמצעות התוכנה.

החלפת ברך מלאה

צילום רנטגן זה מראה החלפת ברך מלאה ומאפשר לראות את גודל המשטח שיש להחליף בברך מלאה. מפרק הברך מורכב משלושה חלקים – התיכון בחלק הפנימי, הצידי בחלק החיצוני ופיקת הברך והחלק הקדמי של עצם הירך מקדימה. החלפת ברך מלאה מחליפה את המשטחים של שלושת החלקים על ידי חלקים ממתכת ומפלסטיק, המכונים "שתלים".

החלפת ירך רובוטית מלאה

כאן רואים את הרובוט של NAVIO ואת חלקי ההחלפה, ביניהם ראש עצם הירך העשוי מקרמיקה. הניתוח מתוכנן על ידי צילומי רנטגן וגם התוצאה אחרי השלמת התקנה ניסיונית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם​